Phone (+381 18) 530 541, 533 036, 276 530
E-mail info@klinikamaja.rs

Dr Maja Živković na usavršanju u Tibingenu

Dr Maja Živković trenutno se nalazi na usavršavanju u Tibingenu, Nemačkoj u okviru specijalizacije iz oftalmologije

Dr Maja Živković trenutno se nalazi na usavršavanju u Tibingenu, Nemačkoj u okviru specijalizacije iz oftalmologije.