USLUGE > Pregled oka

Indikovan oftalmološki pregled

Indikovani oftalmološki pregled se radi po preporuci oftalmologa:

 • Merenje očnog pritiska bezkontaktnim tonometrom
 • Pregled i dijagnostika glaukoma 
 • Biometrija – merenje dužine oka 
 • Perimetrija – kompjuterizovano vidno polje 
 • Kornealna topografija 
 • A-scan – ultrazvuk oka (merenje dužine oka) 
 • B-scan – ultrazvuk oka 
 • OCT (optička koherentna tomografija) 
 • Pregled prednjeg segmenta oka 
 • Ispitivanje očnog dna 
 • Ispitivanje kolornog vida - Išihara test 
 • Fluorosceinska angiografija (FAG)
 • Goniokopija 
 • Kaver test 
 • Širmer test 
 • Egzoftalmometrija po Hertelu 
 • Pahimetrija 

 
Foto