Kontaktologija

Kontaktologija

Refrakcione anomalije ( miopija ,hipermetropija ,astigmatizam i keratokonus ) mogu da se koriguju na tri načina: nošenjem naočara, nošenjem kontaktnih sočiva ili refraktivnom hirurgijom.

Nošenje kontaktna sočiva omogućava veći komfor u svakodnevnom životu pogotovo mladjim osobama i aktivnim sportistima. Ovim optičkim pomagalom dobija se bolja vidna oštrina i šire vidno polje.

Kontaktna sočiva mogu biti:

  1. Tvrda gas nepropusna kontaktna sočiva (PMMA)
  2. Tvrda gas propusna kontaktna sočiva (RGP): sferna, asferična, torična, konična i multifokalna
  3. Meka: sferna, asferična, torična i multifokalna
  4. Meka kontaktna sočiva u boji
  5. Protetska sočiva

Kontakna sočiva po dužini upotrebe mogu biti: dnevna, mesečna, tromesečna i godišnja.
Postoje posebne vrste mekih sočiva za produženo nošenje do trideset dana i noći. Zbog svojih izuzetnih karakteristika (sočiva sa najvećom propustljivošću kiseonika) sertifikovana su i za terapeutsku primenu. Ove karakteristike su odredjene od strane proizvodjača i moraju biti pod stručnim nadzorom oftalmologa. Kada se odlučite za nošenje kontaktnih sočiva naš oftalmolog će najpre obaviti kompletan oftalmološki pregled (pažljiv pregled kapaka, ivice kapaka, suznog filma, prednjeg segmenta, tarzalne konjunktive, IOP-a ,keratometriju i refrakciju). Zatim sledi postavljanje probnog sočiva i njegovo fitovanje. Dobar fit podrazumeva centralnu poziciju sočiva pri pogledu pravo sa odgovarajućom amplitudom pokreta u ostalim pravcima.

Meko kontaktno sočivo je dobro fitovano ako ispuni pravilo ,,tri tačke dodira”,tj.ako su paralelna sa gornjom i donjom sklerom kao i vrhom rožnjače koju dodiruj.
Fitovanje tvrdih kontaktnih sočiva podrazumeva fitovanje najmanjih i najtanjih sočiva koja daju dobar fit i dobru vidnu oštrinu. Sočiva treba da budu udobna i da ne izazivaju promene na rožnjači.
Savremena polutvrda sočiva imaju visoku propustljivost za kiseonik pa se mogu fitovati sa većim dijametrom, što omogućava veći komfor i stabilnost sočiva.
Većina sočiva nije napravljena za višednevno nošenje pa se zato moraju skidati pre spavanja.
Čistoća je izuzetno važna pri rukovanju i održavanju kontaktnih sočiva. Pre rukovanja sočivima ruke uvek treba oprati blagim sapunom i obrisati ih čistim peškirom koji ne ostavlja dlačice.

Kontaktna sočiva se moraju održavati redovno i adekvatno rastvorima za održavanje sočiva da bi: očuvala svoj kvalitet optike, sprečila oštećenja na prednjoj površini sočiva, da bi se odstranili depoziti proteina i redukovao broj patogenih mikroorganizama. Neophodno je svakodnevno čišćenje, ispiranje, dezinfekcija i enzimski tretman (odstranjivanje depozita) kako bi se sprečile komplikacije pri njihovom nošenju.

Sočiva imaju svoj rok trajanja i na vreme ih treba zameniti novim da ne bi došlo do ozbiljnih komplikacija (alergije, infekcije).

Odredjivanje dioptrije i propisivanje naočara, fitovanje adekvatnih kontaktnih sočiva, obuku za pravilno održavanje i nošenje sočiva, pregled očiju i kontrole neophodno je da uradi stručnjak za tu oblast, oftalmolog, kontaktolog.

Kompletan asortiman svih vrsta mekih sočiva i najkvalitetnijih, atestiranih sredstava za održavanje sočiva možete nabaviti u optici Klinici MAJA.