Vitreoretinalna oboljenja

Šta je mrežnjača?

Mrežnjača je sloj nervnog tkiva unutar oka koji je osetljiv na svetlo i koji šalje slike mozgu. Oko je nalik fotoaparatu. Rožnjača i sočivo u prednjem delu oka fokusiraju svetlost na mrežnjaču. Mrežnjaču možete zamisliti kao film koji oblaže pozadinu fotoaparata.

Šta je žuta mrlja?

Žuta mrlja predstavlja tačku jasnog vida. To je deo mrežnjače koji zahvaljujući svojoj specifičnoj građi, omogućava da jasno vidimo sitne detalje i da nesmetano obavljamo aktivnostii poput čitanja i upravljanja vozilom. Kada makula (žuta mrlja) ne funkcioniše pravilno, naš centralni vid može biti zamagljen, iskrivljen ili samo tamna mrlja.

Šta je staklasto telo?

Staklasto telo je providni gel koji ispunjava središnji deo oka. Sa godinama, ovaj gel se polako pretvara u vodu i može se odvojiti od mrežnjače u pozadini oka. Ovaj proces se obično dešava bez izazivanja komplikacija, međutim ponekad može izazvati sledeće:

 • Rupturu mrežnjače (cepanje mrežnjače na jednom ili više mesta)
 • Ablacije retine (kao rezultat prethodnih ruptura)
 • Rupe u žutoj mrlji
 • Nabore u žutoj mrlji
 • Krvarenja unutar oka

Pojava mušica u vidnom polju, kružića, polumeseca ili crne tačke u vidnom polju su obično simptomi na koje se pacijent žali. Ove pojave ometaju vid pacijentu, a zapravo su uzrok pojave Weiss-ovog prstena, koji predstavlja vidljivu ovojnicu sataklastog tela.
Promena je uglavnom bezopasna, ali ipak zahteva detaljan pregled periferije očnog dna. Nekada može doći i do nastanka više navedenih stanja paralelno.

Ablacija retine (odvajanje mrežnjače)

Ablacija retine predstavlja odvajanje mrežnjače koje se javlja kao posledica rupture mrežnjače. U ovom slučaju tečnost prolazi kroz rupturu, rascep na mrežnjači, odvajajući mrežnjaču od pozadine oka. Pošto mrežnjača ne funkcioniše kada je odvojena, vid je zamagljen, kao što bi slika napravljena fotoaparatom bila zamagljena ako bi se film u aparatu olabavio (otkačio). Odvajanje mrežnjače je veoma ozbiljno očno oboljenje koje ukoliko se ne leči skoro uvek izaziva slepilo.

Sledeća stanja povećavaju faktore rizika za odvajanje mrežnjače:

 • Kratkovidost
 • Prethodne operacije katarakte
 • Glaukom
 • Teške povrede
 • Prethodno odvajanje mrežnjače na drugom oku
 • Odvajanje mrežnjače u porodičnoj istoriji
 • Degeneracije perifernih delova retine

Koji su znaci upozorenja za odvajanje mrežnjače?

Ovi rani simptomi mogu da upozore na postojanje odvajanja mrežnjače:

 1. Svetlucave iskre pred očima
 2. Plutanje pred očima
 3. Senka u perifernom (bočnom) vidu
 4. Sivi zavesa u vašem vidnom polju

Ovi simptomi ne moraju da znače da postoji odvajanje mrežnjače, međutim trebalo bi da ih shvatite kao upozorenje i da se što pre javite Vašem oftalmologu.

Vaš oftalmolog može da otkrije rupturu mrežnjače tokom pregleda oka, nakon što Vam proširi zenice. Nekad se odvajanje mrežnjače otkrije i tokom redovnog očnog pregleda.

Jedino nakon pažljivog pregleda periferije očnog dna, gde će Vaš oftalmolog uz pomoć specijalnih lupica uraditi pregled, može se zaključiti da li se radi o odvajanju staklastog tela, degeneracijama retine, rupturi ili odvajanju mrežnjače.

Kakvo je lečenje potrebno?

Rupture mrežnjače i degeneracija retine

Ukoliko se tokom pregleda ustanovi da na očnom dnu postoji ruptura ili degeneracija retine bez odvajanja retine, onda se mora hitno pristupiti laserskoj ili krio intervenciji koja ima za cilj sprečavanje nastajanja iste. Ruptura retine predstavlja mesto gde je došlo do pucanja Vašeg očnog dna tj. retine. To je mesto kroz koje može ući očna vodica i napraviti ablaciju retine. Degeneracija periferije retine uglavnom predstavlja jako istanjeno mesto gde usled lošijeg kvaliteta tkiva retine i jakih pripoja staklastog tela lako može doći do pucanja. Laserska intervencija predstavlja ambulantnu proceduru gde se laserskim zracima opkružuje ruptura ili degeneracija retine. Laserski zraci imaju za cilj da naprave veštačke veze između retine i ostatka oka, kako ne bi došlo do odvajanja retine usled ulaska vode kroz rupture ili da naprave čvršće veze da bi se sprečilo pucanje retine u oblasti degeneracije.

Ukoliko se radi o velikom broju degenerativnih promena, Vaš lekar će Vam predložiti laser, koji se radi oko celog oka kako bi se prekrio veći deo slabih delova očnog dna. Ovakve terapije izazivaju malu ili nikakvu nelagodnost i mogu da se izvode u ordinaciji Vašeg oftalmologa. One obično sprečavaju odvajanje mrežnjače.

Obzirom da je jako teško razumeti šta se to dešava u našem oku, kada se javi ruptura ili degeneracija retine, Vaš oftalmolog u Klinici Maja ima mogućnost da Vam sve prikaže na fotografiji, posebnim pregledom periferije očnog dna.

Pregled se naziva wide field – snimanje očnog dna i radi se specijalnom kamerom koja omogućava pregled i krajnjih delova oka, što je ranije bilo dostupno samo oftalmologu uz pomoć sistema lupa.

Sada uz par fotografija možete videti stanje na vašem očnom dnu, razumeti lakše šta se to dešava u oku i što je najvažnije možete lako pratiti stabilizaciju stanja nakon laserske intervencije.

Pročitaj više o vrstama operacija.