Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

Ehografija (dijagnostička ultrazvučna tomografija, ultrasonografija) je jedna od dijagnostičkih metoda najširih mogućnosti. Ovom metodom brzo i bezbolno dobijamo uvid u stanje unutrašnjosti oka i orbite. Izuzetno je korisna dijagnostička metoda kod velikog broja očnih bolesti gde nije moguće običnim kliničkim pregledom postaviti dijagnozu.

Ultrazvukom možemo ispitivati i meriti normalne strukture oka i očne duplje kao sto je:

  1. praćenje rasta oka
  2. biometrija oka
  3. priprema za operaciju katarakte

Isto tako možemo otkriti, meriti i pratiti patološke strukture u oku i orbiti kao što su:

  1. zapaljenja različitih etiologija
  2. mnogobrojni tumori
  3. krvarenja u oku i orbiti

U kliničkoj praksi, u toku ultrazvučne dijagnostike možemo koristiti:

A-scan ili ultrazvučna biometrija

Ovde su različite strukture oka prikazane u vidu amplituda. Strukture koje su akustički gušće imaju veću amplitudu i obratno. A-scan se koristi za odredjivanje aksijalne dužine očne jabucice i sa keratometrijom unet u odgovarajuće softverske programe služi za precizno izračunavanje jačine veštačkog sociva kod operacije katarakte. Pregled se vrši u lokalnoj anesteziji direktnim prislanjanjem ultrazvučne sonde na rožnjaču oka.

B-scan ultrazvuk

B-scan ultrazvuk daje preciznu dvodimenzionalnu sliku unutrašnjosti oka i orbite a na osnovu akustičke gustine različitih tkiva. U zavisnosti od akustičkih svojstava različita tkiva su prikazana različitim nijansama sive. B-scan je neophodan kada optički mediji oka nisu prozirni (zamućenje rožnjače, katarakta, krvarenje u staklastom telu…) te nije moguće videti unutrašnje strukture oka i očno dno. B-scan se koristi za dijagnostiku ablacije retine, ablacije sudovnjače, intraokularnih krvarenja, vizuelizaciju stranih tela u oku, intraokularnih tumora, epiretinalnih membrana… Ultrazvukom se mogu dijagnostikovati i patološke promene u orbiti (očnoj duplji) i na jednostavan način se mogu izmeriti mišići očne jabučice. Pregled B-scan-om je bezbolan i vrši se prislanjanjem B sonde na kapak obložen gelom u više dijagnostičkih pravaca.
Koristi se i kod povreda oka, u dijagnostici stranih tela, ablacije retine i ablacije sudovnjače kao i za praćenje egzoftalmusa u sklopu Grejvs Bazedovljeve (Graves Basedow) bolesti (oboljenje štitne zlezde).
Princip rada ultrazvuka se bazira na emitovanju zvučnih talasa visoke frekvence pomoću posebne sonde i analizi povratnog signala. U zavisnosti od svojstava samog tkiva kroz koji zvuk prolazi, deo zvučnih talasa se apsorbuje od strane tkiva, deo reflektuje ka sondi a deo prolazi dalje, dublje u tkivo. Kompjuter analizira povratni zvučni signal, obrađuje ga i prikazuje u obliku dvodimenzionalne slike na monitoru.