Retinopatija prevremeno rođenih beba (ROP)

Retinopatija prevremeno rođenih beba

(ROP – retinopathy of prematurity)

Kod prevremeno rođenih beba sa niskom telesnom težinom može se javiti proliferativna retinopatija, bolest očnog dna usled nedovoljnog razvitka, odnosno retinopatija prematuriteta. Retinalni krvni sudovi počinju sa razvitkom u majčinom stomaku i razvitak nastavljaju po rođenju, odnosno do kraja prvog meseca nakon rođenja. Retina je tada posebno osetljiva i mogu se javiti razna oštećenja, što posebno dolazi do izražaja kod prevremeno rođenih beba.

Postoje aktivne i ožiljne (stare, stabilne) forme ove bolesti. Težina promene se utvrđuje na osnovu: lokalizacije promene na očnom dnu, proširenosti promene, stadijuma uznapredovalosti i pridruženih bolesti oka. Usled nedovoljnog razvitka javljaju se ishemične, odnosno neprokrvljene zone na očnom dnu. To su polja sa pojačanom patološkom vaskularizacijom koja se trude da nadomeste nedostatak krvnih sudova, kao i polja sa stvaranjem ožiljaka. Kao teže komplikacije mogu se javiti krvarenja u oku, nastanak ablacije i na kraju, nepovratno slepilo.

Znakove bolesti roditelji ne mogu primetiti, niti je beba sposobna da ukaže na njih.

Od krucijalnog značaja za otkrivanje i rano lečenje ove bolesti jeste skrining, pravovremeni pregled.

SKRINING

Sve bebe rođene iz rizične trudnoće, blizanačke trudnoće, rođene pre 37. gestacione nedelje ili sa težinom manjom od 2kg, trebalo bi pregledati odmah na rođenju. Kasnija praćenja treba obavljati na dve nedelje od prvog pregleda, dok se retina potpuno ne razvije. U šestom ili sedmom mesecu po rođenju, treba uraditi još jedan pregled.

LEČENJE

Zavisno od nalaza postoji više vrsta lečenja, koja se uklapaju po indikacijama. Dolazi u obzir i primena anti-VEGF terapije, primena lasera i na kraju, mogućnost izvođenja vitreoretinalne hirurgije (operacije očnog dna). Treba napomenuti ponovo da sve zavisi od stadijuma i znakova bolesti, te da je jako bitno lečiti sve u pravo vreme. Iz svih navedenih razloga, jedino pravovremeni skrining može pomoći.

RetCam – najsavremenija kamera za snimanje očnog dna kod beba

Predstavlja osnovni pregled kod svih beba kod kojih se sumnja na nedovoljni razvitak oka i vida uopšte. Kod svih prevremeno rođenih beba, beba iz rizične ili blizanačke trudnoće, kao i kod nekih infekcija tokom trudnoće, neophodno je pregledati očno dno odmah po rođenju.

Pregled izvodi posebno oformljeni, stručni tim za dečiju oftalmologiju, koji predstavlja spoj iskustva i mladosti. Snimanje očnog dna kod dece je uz RetCam postalo znatno komfornije, beba ne oseća nikakvu nelagodnost, nije potrebna njena saradnja i ono što je najvažnije, nalazi ostaju sačuvani kao video materijali i slike. Usnimljene dokumente lekari mogu detaljno tumačiti nakon završenog pregleda i upoređivati sa prethodnim rezultatima. Kamera je posebno dizajnirana tako da može snimiti celo očno dno i iz teško dostupnih uglova, pri tom ne dolazeći u kontakt sa površinom oka. Na taj način je mogućnost bilo kakve povrede svedena na minimum i procedura je izuzetno bezbedna

Klinika Maja je prva specijalna bolnica za oftalmologiju u Srbiji koja pruža snimanje na RetCam aparatu. Do pojavljivanja ove kamere na našem tržištu mogućnost štampanja i čuvanja nalaza, mogućnost upoređivanja podataka i analiziranja promena, nisu bili mogući. RetCam je sa sobom doneo mnoge prednosti i zato nosi titulu najsavremenijeg aparata (kamere) za snimanje očnog dna kod beba.

Kako izgleda pregled na RetCam aparatu u Klinici Maja?

U želji da roditelji sa decom imaju komfor i potpunu udobnost prilikom posete, Klinika Maja je obezbedila specijalne prostorije za snimanje. Kada roditelji dođu sa detetom, prvo se obavlja pregled prednjeg segmenta oka, nakon čega sledi širenje zenica. Nakon nekih sat vremena, kada se zenice dovoljno rašire, izvodi se snimanje RetCam aparatom. Ono ne traje duže od 10 minuta. Na kraju pregleda roditelji dobijaju mišljenje lekara, kao i nalaz u štampanom i elektronskom formatu.

Prednosti ovog načina pregleda su::

  1. Komfor za decu i roditelje
  2. Kraće vreme trajanja pregleda
  3. Prenosivi slikovni zapis pregleda u elektronskoj i štampanoj formi
  4. Pravovremeno lečenje

Bebe i deca u ranom uzrastu kada se njihov vid najviše razvija, ne mogu i ne umeju da traže pomoć od odraslih. Tim iskusnih lekara u Klinici Maja želi da upravo u ovim bitnim trenucima, posveti punu pažnju najmlađima i doprinese njihovom zdravom razvoju vida. Lekari koji imaju iskustvo u radu sa decom, uz mlade i perspektivne oftalmologe koji donose novine u vidu implementacija naprednih tehnologija, predstavljaju savršen spoj za zdravi razvoj vida najmlađih pacijenata.

Pogledajte detaljnije kako izgleda snimanje na RetCam aparatu i kome je neophodno.