Aktuelnosti

Nacionalni kurs “Značaj OCT i OCT angiografije u dijagnozi i praćenju efekata terapije kod oboljenja oka”

U cilju održavanja visokog kvaliteta i svetskih standarda u domenu lečenja oboljenja oka, “Klinika Maja” tradicionalno nastavlja sa edukacijom i praćenjem modernih tokova razvoja oftalmologije. Kurs pod nazivom “Značaj OCT i OCT angiografije u dijagnozi i praćenju efekata terapije kod oboljenja oka”, akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, održan 22.08.2018. okupio je oko 80 domaćih i stranih oftalmologa. Predavanja je održalo sedmoro predavača na temu svojih užih specijalnosti, a u vezi sa značajem OCT i OCT angiografije.

Nakon predavanja uz druženje, razmenu iskustava i znanja, održana je grupna radionica gde su se svi učesnici upoznavali sa OCT aparatom i dopunskom dijagnostikom.

Svi ucesnici su sa kursa poneli pozitivno iskustvo, sklopivši nova poznanstva i prikupivši nova saznanja. Kao institucija koja je već jednom obeležila Niš kao centar svetske oftalmologije, usmeravajući razvoj stručnog kadra ka kontinuiranom usavršavanju, “Klinika Maja” će biti organizator i narednog kursa koji će se održati u martu mesecu 2019. godine.