Aktuelnosti

Niš domaćin simpozijuma o Uveitisu

U organizaciji Prof. dr Gordane Zlatanović održano je predavanje o Uveitisima, oblasti kojoj je Prof. dr Gordana Zlatanović posvetila svoju doktorsku disertaciju i iz koje je izdala više knjiga: “Sistemske bolesti i oko”, “Savremena terapija Uveitisa”.

Simpozijumu je prisustvovalo oko 150 učesnika iz zemlje. Pored Prof. dr Gordane Zlatanović, predavanja su održali i Prof. dr Anka Stanojević- Paović, Prof. dr Predrag Jovanović, Doc. dr Svetlana Jovanović, Prof. dr Dragan Veselinović i Prof. dr Dragana Kovačević.