Porodica Ivanov, Klinika Maja i ‘Radna akcija sa Tamarom’

Porodica Ivanov, Klinika Maja i ‘Radna akcija sa Tamarom’