Aktuelnosti

XV Kongres oftalmologa Srbije

XV Kongres oftalmologa Srbije

XV Kongres oftalmologa Srbije održan je u Novom Sadu je od 19-21 septembra. Sa ponosom možemo reći da je petoro lekara sa nase Klinike imalo aktivno ucešće sa usmenim prezentacijama i jednom poster prezentacijom koja je proglasena najboljom na ovogodisnjem kongresu.

Opširnije na:XV Kongres oftalmologa Srbije