Aktuelnosti

Doc. dr Maja Živković na prvom Retina Summit-u

Sa ponosom delimo vest o učešću naše doc. dr Maje Živković na prvom Retina Summit-u održanom 24. i 25. novembra 2023. na Zlatiboru. Doc. dr Maja ne samo da je član predsedništva ovog događaja, već je i značajno doprinela panel diskusiji svojim istraživačkim radom pod nazivom „Problem adherence u digitalno doba oftalmologije“.

Njen rad predstavlja važan korak ka razumevanju i rešavanju izazova u vezi odnosa pacijenta i lekara u digitalnom dobu, pružajući dragocene uvide koji mogu unaprediti praksu oftalmologa širom sveta.

Ovakvi naučni radovi predstavljaju ključne resurse za stručnjake i istraživače širom sveta. Doc. dr Maja Živković je još jednom pokazala svoju stručnost, postavljajući standarde u proučavanju i rešavanju izazova u oblasti retine.

Hvala doc. dr Maji Živković na inspiraciji i izuzetnom doprinosu razvoju oftalmologije. Želimo joj da nastavi da gradi mostove između nauke i prakse, sa ciljem poboljšanja kvaliteta života pacijenata širom sveta..